(GDVN) - Đại học có giúp con có những tri thức và kỹ năng mà ai đó trong xã hội cần đến, để "bán sức lao động"? Hay nó sẽ đè nặng lên tương lai con với số nợ tiền học?

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  1
  •  124
  •  17181
  •  200977

GIỚI THIỆU
Lịch sử hình thành và phát triển nhà trường từ khi thành lập (2002) đến nay (2013)  (13/08/2013)

                Trường THCS Quang Trung được tách từ trường PTCS Tiên Hiệp ngày 20 tháng 8 năm 2002 theo Quyết Định số 98/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Chủ Tịch UBND Huyện Tiên Phước về việc thành lập Trường THCS Quang Trung.           Trường có tổng diện tích 11.180 m2.          Ngay từ những ngày đầu mới thành lập trường (năm học 2002 - 2003) chỉ có 12 lớp với 521 học sinh,...