(GDVN) - Đại học có giúp con có những tri thức và kỹ năng mà ai đó trong xã hội cần đến, để "bán sức lao động"? Hay nó sẽ đè nặng lên tương lai con với số nợ tiền học?

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  2
  •  38
  •  17382
  •  201178

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN  (06/11/2013)

 Tất cả các cá nhân CB, GV, NV trường tự làm biểu mẫu 1A hình thức đánh máy, làm xong nộp lại cho bé thủy 2 bản

Kiểm định chất lượng giáo dục  (13/08/2013)

 Kiểm định chất lượng giáo dục