"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo."

Thống kê truy cập:

  • Đang online:
  • Trong ngày:
  • Trong tháng:
  • Tổng số:
  •  1
  •  24
  •  17368
  •  201164

LỊCH BÁO GIẢNG
  Tuần học:      Giáo viên:  
HỌC KỲ:
I
LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày:
22/09/2014
TUẦN HỌC THỨ:
6
Đến ngày:
28/09/2014
Thứ/Ngày/Buổi Tiết Lớp Tiết PPCT Môn học (hoặc PM) Tên Bài giảng Trễ/vượt Ghi chú
2 SÁNG 1
2
3
4
5
22/09 CHIỀU 1
2
3
4
5
3 SÁNG 1
2
3
4
5
23/09 CHIỀU 1
2
3
4
5
4 SÁNG 1
2
3
4
5
24/09 CHIỀU 1
2
3
4
5
5 SÁNG 1
2
3
4
5
25/09 CHIỀU 1
2
3
4
5
6 SÁNG 1
2
3
4
5
26/09 CHIỀU 1
2
3
4
5
7 SÁNG 1
2
3
4
5
27/09 CHIỀU 1
2
3
4
5