"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác."

Thống kê truy cập:

 • Đang online:
 • Trong ngày:
 • Trong tháng:
 • Tổng số:
 •  5
 •  139
 •  17196
 •  200992

DANH BẠ GIÁO VIÊN
 • Họ tên: Đinh Thị Thu Vân
 • Số hiệu CC: 15a202-30340
 • Năm sinh: 1970
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Trương Công Vũ
 • Số hiệu CC: 15a201-30345
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Em
 • Số hiệu CC: 15a202-30336
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: CĐSP Ngữ Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Trịnh Thị Kim Yến
 • Số hiệu CC: 15a201-30347
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Tổ trưởng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin
 • E-mail:
 • Họ tên: Huỳnh Văn Long
 • Số hiệu CC: 15a201-30344
 • Năm sinh: 1983
 • Chức vụ: Tổng phụ trách
 • Chuyên môn: ĐHSP Địa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh
 • Số hiệu CC: 15a201. 01
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Đại học Địa -Sử
 • E-mail:
 • Họ tên: Dương Thị Cẩm Châu
 • Số hiệu CC: 15a201.30328
 • Năm sinh: 1979
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Trà Huy Cường
 • Số hiệu CC: 15a202-30346
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Thể dục
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Điệp
 • Số hiệu CC: 15a201-29
 • Năm sinh: 1988
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Tin
 • E-mail: nguyendiep.36h10@gmail.com
 • Họ tên: Lê Thị Hà
 • Số hiệu CC: 15a202-30349
 • Năm sinh: 1981
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Mỹ Thuật
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Ngọc Hành
 • Số hiệu CC: 12345
 • Năm sinh: 1983
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Nhạc- Đoàn đội
 • E-mail: hanhtracang@gmail.com
 • Họ tên: Nguyễn Văn Hiến
 • Số hiệu CC: 15a201.30331
 • Năm sinh: 1963
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Sinh
 • E-mail:
 • Họ tên: Võ Thị Hiệu
 • Số hiệu CC: 15a201-30351
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Thanh Hoa
 • Số hiệu CC: 15a202-30344
 • Năm sinh: 1982
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Hồ Thị Y Loan
 • Số hiệu CC: 15a201-30333
 • Năm sinh: 1977
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Lý
 • E-mail:
 • Họ tên: Huỳnh Thị Lục
 • Số hiệu CC: 15a2012
 • Năm sinh: 1967
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Sinh học
 • E-mail:
 • Họ tên: Lê Thị Nguyên
 • Số hiệu CC: 15a202
 • Năm sinh: 1985
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
 • E-mail: khainguyen8485@gmail.com
 • Họ tên: Trần Thảo Quyên
 • Số hiệu CC: 15a202.30329
 • Năm sinh: 1980
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: CĐSP Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Lệ Thúy
 • Số hiệu CC: 15a201-30330
 • Năm sinh: 1978
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Hóa
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thu
 • Số hiệu CC: 1234567
 • Năm sinh: 2018
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Đình Thương
 • Số hiệu CC: 15a202-30345
 • Năm sinh: 1989
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn:
 • E-mail:
 • Họ tên: Trần Thị Thanh Tịnh
 • Số hiệu CC: 15a201
 • Năm sinh: 1996
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Đại học
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân
 • Số hiệu CC: 15a201-30337
 • Năm sinh: 1967
 • Chức vụ: Giáo viên
 • Chuyên môn: Ngữ Văn
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Văn Chân
 • Số hiệu CC: 01011-HĐ
 • Năm sinh: 1968
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Bảo vệ
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thu
 • Số hiệu CC: 06032
 • Năm sinh: 1983
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Kế Toán
 • E-mail:
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
 • Số hiệu CC: 02.015-30352
 • Năm sinh: 1991
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Văn thư
 • E-mail: